تشخیص گفتار

سیستم تبدیل گفتار به متن رهام قادر است با دقت بالایی گفتار شما را به متن تبدیل کند. برای سهولت استفاده با موبایل خود وارد این صفحه شوید و با Voice Recorder گوشی خود، صحبت کنید تا به متن تبدیل شود.

صدای خود را جهت تشخیص بارگذاری کنید  بارگذاری فایل صدا
0% complete